Un any més sense Festes que aquest any tampoc hem pogut fer per responsabilitat, però que formen part de la nostra identitat col·lectiva i que tornarem a fer.

En canvi hem pogut celebrar un programa cultural amb teatre, activitats infantils, cinema i actuació coral, a més de la sortida dels dimonis i els petits focs artificials del dia 24 d’agost. Agraïm al col·legi públic Son Quint que ens hagi deixat el pati de l’escola per poder fer aquestes activitats amb seguretat. Continuarem col·laborant.

Es va estrenar al teatre municipal Catalina Valls el 10 d’octubre i es va representar també a Son Roca. La pandemia no ens ha permés fer més representacions, però segur que la tornarem a fer en algun moment.

Participem activament en la Plataforma d’entitats creada per aturar el projecte de reobertura de la pedrera d’Establiments, encara que vingui disfressat de regeneració de la pedrera. En realitat amaga un negoci de nova explotació, primer de la pròpia pedrera i de el material que conté i després com a dipòsits de runes, junt en una zona calcària i porosa, plena d’esquerdes per les explosions de la pedrera i davant un dels aqüífers importants que abasteix d’aigua a la ciutat, amb el més que probable perill de contaminació de l’aqüífer amb substàncies nocives per a la salut. Suposa, a més, el trànsit abundant de camions per una carretera estreta però transitada.

Treballem en xarxa 1

Hazte socio de nuestra asociacion