POL√ćTICA DE PRIVACITAT

1.1. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecci√≥ de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei org√†nica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecci√≥ de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la seg√ľent informaci√≥ del tractament de les seves dades de car√†cter personal: RESPONSABLE: ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA, NIF/CIF: G07259823, ADRE√áA: CAMI DE SON RAPINYA S/N LOS ALMENDROS 2¬ļ, CP: 07013 PALMA DE MALLORCA, TEL√ąFON 971790026, EMAIL: AVV@SONRAPINYA. ORG. FINALITAT: En ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA ttractem la informaci√≥ que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vost√® a trav√©s de la nostra web. A m√©s de gestionar l’enviament d’informaci√≥ i prospecci√≥ comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informaci√≥ facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relaci√≥ comercial i no se sol¬∑liciti la seva supressi√≥, durant un termini de 5 anys a partir de l’√ļltima contractaci√≥ i/o compra efectuada per vost√®. En qualsevol cas, les seves dades de car√†cter personal seran conservades mentre siguin √ļtils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACI√ď: El tractament de les seves dades de car√†cter personal est√† basat en l’execuci√≥ d’un contracte en el qual l’interessat √©s part o per a l’aplicaci√≥ a petici√≥ d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vost√® ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de car√†cter personal amb una o diverses finalitats espec√≠fiques, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei org√†nica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicaci√≥ la Llei de Serveis de Societat de la Informaci√≥ 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjan√ßant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis est√† basada en el consentiment que se li sol¬∑licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisici√≥ de producte i/o prestaci√≥ de servei. Existeix l’obligaci√≥ de facilitar les dades de car√†cter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol¬∑licitada i gestionar l’enviament d’informaci√≥ comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer ali√® a l’Entitat, excepte obligaci√≥ legal. No obstant aix√≤ l’informem que tercers prove√Įdors poden tenir acc√©s a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestaci√≥ d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A m√©s de l’anterior, l’Entitat podr√† realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions P√ļbliques en els casos que aix√≠ es requereixi d’acord amb la legislaci√≥ vigent. No hi ha previsi√≥ de transfer√®ncia de dades a tercers pa√Įsos. No es prenen decisions d’adequaci√≥, garanties, normes corporatives vinculants o situacions espec√≠fiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’acc√©s a les seves dades personals, aix√≠ com a sol¬∑licitar la rectificaci√≥ de les dades inexactes o, en el seu cas, sol¬∑licitar la seva supressi√≥ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necess√†ries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumst√†ncies, els interessats poden sol¬∑licitar la limitaci√≥ del tractament de les seves dades, i en aquest cas √ļnicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Aix√≠ mateix, i per motius relacionats amb la seva situaci√≥ particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informaci√≥ personal deixar√† de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposici√≥. Quan sigui t√®cnicament possible, l’interessat pot sol¬∑licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislaci√≥ vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant c√≤pia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA en CAMI DE SON RAPINYA S/N LOS ALMENDROS 2¬ļ, CP: 07013, PALMA DE MALLORCA o al email AVV@SONRAPINYA.ORG. Vost√® t√© dret a presentar una Reclamaci√≥ davant l’Autoritat de Control: Ag√®ncia Espanyola de Protecci√≥ Dades (www.agpd.es). Proced√®ncia de les Dades de Car√†cter Personal: el propi interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusi√≥ de les dades de car√†cter personal recaptades durant la navegaci√≥ en la p√†gina web o proporcionades mitjan√ßant l’emplenament de qualsevol formulari, aix√≠ com les derivades d’una possible relaci√≥ comercial, en els fitxers automatitzats de dades de car√†cter personal referits en l’apartat primer. Durant el proc√©s de recollida de dades i en cada lloc de la Web en el qual se sol¬∑licitin dades de car√†cter personal, el client ser√† informat, ja sigui mitjan√ßant un enlla√ß, ja sigui mitjan√ßant la inclusi√≥ dels esments oportuns en el propi formulari, del car√†cter obligatori o no de recollida de tals dades de car√†cter personal. A tot client que decideix registrar-se en la p√†gina web de la nostra empresa li sol¬∑licitem les dades de car√†cter personal necess√†ries per a les finalitats del servei sol¬∑licitat, que no √©s un altre que √©s la prestaci√≥ dels serveis i/o venda de productes oferts en la Web.

1.3. El client/usuari pot exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’acc√©s, rectificaci√≥, supressi√≥, limitaci√≥ al tractament, portabilitat de les dades, oposici√≥ i decisions individuals automatitzades, sempre que result√©s pertinent. Els drets referits en el par√†graf precedent poden exercitar-se per cada client a trav√©s d’un formulari d’exercicis de drets que ens pot sol¬∑licitar per correu electr√≤nic. La sol¬∑licitud escrita i signada pot enviar-la per correu postal a la seg√ľent adre√ßa: ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA, amb domicili en CAMI DE SON RAPINYA S/N LOS ALMENDROS 2¬ļ 07013 PALMA DE MALLORCA, BALEARES adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI del client.

1.4. ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA informa que, si un CLIENT vol registrar-se en la Web, se li demanaran tota una s√®rie de dades de car√†cter personal l’emplenament del qual resulta obligatori. Per tant, si no s’aporten/emplenen aquestes dades de car√†cter personal no tindr√† lloc l’alta en la p√†gina web de ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA. Ser√† obligaci√≥ de tots els usuaris/clients garantir que la informaci√≥ que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de Registre, on es recaptin dades de car√†cter personal, s’assenyalen els diferents camps l’emplenament dels quals √©s necess√†ria per a realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de car√†cter personal recollides a conseq√ľ√®ncia de la sol¬∑licitud, utilitzaci√≥, contractaci√≥ de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacci√≥ o operaci√≥ realitzada a trav√©s d’aquesta p√†gina web t√© com a finalitat principal el manteniment de la relaci√≥ contractual amb el titular de la p√†gina web.

1.6. Vost√® autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de car√†cter personal poden ser utilitzades per a gestionar l’enviament de publicitat a trav√©s de mitjans tradicionals o electr√≤nics. Les adreces de correu electr√≤nic i les dades de car√†cter personal que vost√® ens proporcioni a trav√©s del formulari de contacte de la p√†gina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitj√†. Resulta d’aplicaci√≥ el que es disposa en els Art. 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informaci√≥ i de comer√ß electr√≤nic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’√ļs i tractament de les seves dades de car√†cter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.7. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de car√†cter personal dels usuaris. No obstant aix√≤, l’Empresa i/o Entitat revelar√† a les autoritats p√ļbliques competents les dades personals i qualsevol altra informaci√≥ que estigui en el seu poder o sigui accessible a trav√©s dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglament√†ries aplicables al cas. Les dades de car√†cter personal poden ser conservades en els fitxers titularitat de ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a trav√©s de la p√†gina web de l’empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposici√≥ d’autoritats administratives o judicials.