LSSID

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACI√ď (LSSI)

LA TEVA EMPRESA, SL¬†, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposici√≥ dels usuaris el present document, amb el qual pret√©n donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informaci√≥ i de Comer√ß Electr√≤nic (LSSICE), aix√≠ com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines s√≥n les condicions d’√ļs.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observan√ßa i compliment rigor√≥s de les disposicions aqu√≠ disposades, aix√≠ com a qualsevol altra disposici√≥ legal que fora d’aplicaci√≥.¬†

LA TEVA EMPRESA, SL¬†es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informaci√≥ que pogu√©s apar√®ixer al lloc web, sense que hi hagi obligaci√≥ de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicaci√≥ al lloc web de¬†TEU EMPRESA, SL

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: LA TEVA EMPRESA, SL
Nom comercial: LA TEVA EMPRESA
CIF: NUMERO CIF
Domicili:¬†DIRECCI√ď DEL TEU NEGOCI
correu electrònic: tuemail @ tudominio. com

2. OBJECTE

Mitjan√ßant el Lloc Web, els oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informaci√≥ sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’acc√©s a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de car√†cter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vig√®ncia. L’empresa donar√† a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funci√≥ de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secci√≥ de Pol√≠tica de Privacitat.
 
4. Propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l’Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilitzaci√≥ industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel¬∑lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel¬∑lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el p√†gina, que s√≥n propietat exclusiva de l’empresa i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tr√†fic econ√≤mic. Per tot aix√≤ l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposici√≥ o de qualsevol altra forma comunicar p√ļblicament,transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamaci√≥ que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’acc√©s a l’Espai Web implica cap tipus de ren√ļncia, transmissi√≥, llic√®ncia o cessi√≥ total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’√ļs de l’Espai Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilitzaci√≥, alteraci√≥, explotaci√≥, reproducci√≥, distribuci√≥ o comunicaci√≥ p√ļblica de l’Espai Web i / o dels seus continguts diferents dels aqu√≠ expressament previstos. Qualsevol altre √ļs o explotaci√≥ de qualsevol dret estar√† subjecte a la pr√®via i expressa autoritzaci√≥ espec√≠ficament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creaci√≥ intel¬∑lectual existent en aquest Espai, aix√≠ com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra art√≠stica multim√®dia, estan protegits com a drets d’autor per la legislaci√≥ en mat√®ria de propietat intel¬∑lectual. L’empresa √©s titular dels elements que integren el disseny gr√†fic de l’Espai Web, els men√ļs, botons de navegaci√≥, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gr√†fics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autoritzaci√≥ per a la utilitzaci√≥ d’aquests elements. El contingut disposa l’Espai web no podr√† ser reprodu√Įt ni en tot ni en part, ni transm√®s, ni registrat per cap sistema de recuperaci√≥ d’informaci√≥,en cap forma ni en cap mitj√†, llevat que es compti amb l’autoritzaci√≥ pr√®via, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Aix√≠ mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” aix√≠ com els dispositius t√®cnics de protecci√≥, o qualsevol mecanisme d’informaci√≥ que poguessin contenir els continguts.¬†L’Usuari d’aquest Espai web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuaci√≥ que pogu√©s perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus leg√≠tims drets de propietat intel¬∑lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS L’USUARI DE L’ESPAI WEB

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un √ļs adequat i l√≠cit l’Espai Web aix√≠ com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislaci√≥ aplicable en cada moment;¬†(Ii) les Condicions Generals d’√ös de l’Espai Web;¬†(Iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre p√ļblic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments t√®cnics que calguin per accedir a l’Espai Web.
 3. Facilitar informaci√≥ vera√ß a l’emplenar amb les seves dades de car√†cter personal els formularis continguts en l’Espai Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situaci√≥ real de l’Usuari.¬†L’Usuari ser√† l’√ļnic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa oa tercers per la informaci√≥ que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haur√† aix√≠ mateix abstenir de:

 1. Fer un √ļs no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i / o dels continguts amb fins o efectes il¬∑l√≠cits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’√ös, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilitzaci√≥ dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip inform√†tic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o √†rees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest acc√©s.
 3. Provocar danys en els sistemes f√≠sics o l√≤gics de l’Espai Web, dels seus prove√Įdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus inform√†tics o qualssevol altres sistemes f√≠sics o l√≤gics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes f√≠sics o l√≤gics de l’empresa, prove√Įdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de l’empresa, tercers prove√Įdors i altres usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’acc√©s de el p√ļblic a trav√©s de qualsevol modalitat de comunicaci√≥ p√ļblica, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autoritzaci√≥ de l’titular dels corresponents drets o aix√≤ resulti legalment perm√®s.
 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel¬∑lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, aix√≠ com els dispositius t√®cnics de protecci√≥ o qualsevol mecanisme d’informaci√≥ que puguin inserir-se en els continguts .
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposici√≥ a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les p√†gines web on es trobin els continguts o, en general, de dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilitzaci√≥ de l’Espai web i / o dels continguts.
 9. En particular, ia t√≠tol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposici√≥ de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gr√†fics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  • de qualsevol forma sigui contrari, menyspre√Į o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats p√ļbliques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislaci√≥ vigent.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamat√≤ries, violentes o, en general, contr√†ries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre p√ļblic.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per ra√≥ de sexe,ra√ßa, religi√≥, creences, edat o condici√≥.
  • Incorpori, posi a disposici√≥ o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre p√ļblic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
  • Indueixi o inciti a involucrar-se en pr√†ctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri ps√≠quic.
  • Es troba protegit per la legislaci√≥ en mat√®ria de protecci√≥ intel¬∑lectual o industrial pertanyent a la societat oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’√ļs que es pretengui realitzar.
  • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pr√≤pia imatge de les persones.
  • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
  • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts de l’Espai Web, se li proporcion√©s una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseq√ľ√®ncia, ser√† responsable de la seva adequada cust√≤dia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’acc√©s als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un √ļs indegut de la seva contrasenya, com, a t√≠tol enunciatiu, el seu robatori, p√®rdua o l’acc√©s no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel¬∑laci√≥. En conseq√ľ√®ncia, mentre no efectu√Į la notificaci√≥ anterior, l’empresa quedar√† eximit de qualsevol responsabilitat que pogu√©s derivar-se de l’√ļs indegut de la seva contrasenya,sent de la seva responsabilitat qualsevol utilitzaci√≥ il¬∑l√≠cita dels continguts i / o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il¬∑leg√≠tim. Si de manera negligent o dolosa incompl√≠s qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’√ös, respondr√† per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per a l’empresa.

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’acc√©s continuat, ni la correcta visualitzaci√≥, desc√†rrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumst√†ncies que estan fora del seu control.¬†No es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseq√ľ√®ncia de l’acc√©s als continguts o informacions ofertes.

Es podr√† interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relaci√≥ amb l’Usuari, si es detecta que un √ļs del seu Espai web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, √©s contrari a les presents Condicions Generals d’√ös. No ens fem responsables per danys, perjudicis, p√®rdues, reclamacions o despeses derivades de l’√ļs de l’Espai Web.
 
√önicament ser√† responsable d’eliminar, com m√©s aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que aix√≠ es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. Interfer√®ncies, interrupcions, fallades, omissions, avaries telef√≤niques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electr√≤nic, motivades per defici√®ncies, sobrec√†rregues i errors en les l√≠nies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l’control de l’empresa.¬†
 2. Intromissions il¬∑leg√≠times mitjan√ßant l’√ļs de programes malignes de qualsevol tipus ia trav√©s de qualsevol mitj√† de comunicaci√≥, com ara virus inform√†tics o qualssevol altres.
 3. Ab√ļs indegut o inadequat de l’Espai Web.
 4. Errors de seguretat o navegaci√≥ produ√Įts per un mal funcionament de el navegador o per l’√ļs de versions no actualitzades d’aquest.¬†L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informaci√≥ present en l’Espai Web.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilitzaci√≥ dels serveis de lliure disposici√≥ i √ļs per part dels Usuaris de Espai web. Aix√≠ mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseq√ľ√®ncia dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos √ļnicament per a la prestaci√≥ dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un √ļs il¬∑l√≠cit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.
 
Vost√® mantindr√† a l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseq√ľ√®ncia del seu acc√©s o √ļs de l’Espai Web.¬†Aix√≠ mateix, vost√® s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’√ļs per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuaci√≥ per part seva que imposi una c√†rrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

7. HIPERVINCLES

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjan√ßant hiperenlla√ß o hipervincle, l’Espai Web, aix√≠ com cap dels seus continguts, excepte autoritzaci√≥ expressa i per escrit de l’responsable de l’arxiu.

L’Espai web pot incloure enlla√ßos a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’acc√©s de l’Usuari a la informaci√≥ d’empreses col¬∑laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb aix√≤, la societat no es responsabilitza el contingut d’aquests Espais web, ni se situa en una posici√≥ de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informaci√≥ que es puguin oferir a tercers a trav√©s dels enlla√ßos de tercers .

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enlla√ßos a la p√†gina principal de l’Espai Web exclusivament per a √ļs privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enlla√ß al nostre Espai web (i) no podran falsejar la seva relaci√≥ ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enlla√ß, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (Ii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la viol√®ncia o la discriminaci√≥ per ra√≥ de sexe, ra√ßa o religi√≥, contraris a l’ordre p√ļblic o il¬∑l√≠cits; (Iii) no podran enlla√ßar a cap p√†gina de l’Espai Web diferent de la p√†gina principal; (Iv) ha d’enlla√ßar amb la pr√≤pia direcci√≥ de l’Espai Web,sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enlla√ß reprodueixi l’Espai Web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les p√†gines de l’Espai Web. L’empresa podr√† sol¬∑licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enlla√ß a l’Espai Web, despr√©s de la qual cosa haur√† de procedir immediatament a la seva eliminaci√≥.

L’empresa no pot controlar la informaci√≥, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enlla√ßos amb destinaci√≥ a l’Espai Web.

8. PROTECCI√ď DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar pr√®viament certes dades de car√†cter personal.¬†L’empresa tractar√† automatitzadament aquestes dades i aplicar√† les corresponents mesures de seguretat, tot aix√≤ en compliment del el RGPD, LOPDGDD i LSSI.¬†L’usuari pot accedir a la pol√≠tica seguida en el tractament de les dades personals, aix√≠ com l’establiment de les finalitats pr√®viament establertes, en les condicions definides en la Pol√≠tica de Privadesa.

9. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “galeta” al Espai Web, per tal de recon√®ixer-lo com usuari freq√ľent i personalitzar l’√ļs que faci de l’Espai web mitjan√ßant la preselecci√≥ del seu idioma, o continguts m√©s desitjats o espec√≠fics.

Les cookies recopilen l’adre√ßa¬†IP¬†de l’usuari sent Google el responsable de l’tractament d’aquesta informaci√≥.

Les cookies s√≥n fitxers enviats a un navegador, per mitj√† d’un servidor web, per registrar la navegaci√≥ de l’Usuari en l’Espai Web, quan l’Usuari permeti la seva recepci√≥.¬†Si vost√® ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepci√≥ de cookies i per impedir la instal¬∑laci√≥ de cookies al seu disc dur.¬†Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informaci√≥.

Gr√†cies a les cookies, resulta possible que es pugui recon√®ixer el navegador d’l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les prefer√®ncies de navegaci√≥ o publicit√†ries que l’usuari, als perfils demogr√†fics dels usuaris aix√≠ com per mesurar les visites i par√†metres de l’tr√†nsit, controlar el progr√©s i nombre d’entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en l’Espai Web tenen car√†cter merament informatiu.¬†Per tant, a l’oferir-los, no atorga garantia ni cap declaraci√≥ en relaci√≥ amb els continguts i serveis oferts a l’Espai web, incloent, a t√≠tol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en qu√® per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

L’empresa no ser√† responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades de l’subministrament el√®ctric, l√≠nies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els sup√≤sits de for√ßa major o de cas fortu√Įt.

12. RESOLUCI√ď de controv√®rsies.¬†Llei aplicable i jurisdicci√≥

Les presents Condicions Generals d’√ös, aix√≠ com l’√ļs de l’Espai Web, es regiran per la legislaci√≥ espanyola.¬†Per a la resoluci√≥ de qualsevol controv√®rsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de domicili social de l’responsable de la p√†gina web.

En el cas que qualsevol estipulaci√≥ de les presents condicions generals d’√ļs result√©s inexigible o nul en virtut de la legislaci√≥ aplicable o com a conseq√ľ√®ncia d’una resoluci√≥ judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul¬∑litat no far√† que les presents Condicions Generals d’√ös resultin inexigibles o nul¬∑les en el seu conjunt.¬†En aquests casos, l’empresa procedir√† a la modificaci√≥ o substituci√≥ d’aquesta estipulaci√≥ per una altra que sigui v√†lida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensi√≥ reflectits en la estipulaci√≥ original.