Termes i condicions

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic es posa a la disposici贸 dels usuaris i visitants la informaci贸 legal relativa a l’Entitat propiet脿ria del lloc web situat en l’adre莽a d’Internet www.sonrapinya.org

TITULAR DE LA P脌GINA WEB

Denominaci贸 social: ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA

CIF: G07259823

Domicili: CAMI DE SON RAPINYA S/N LOS ALMENDROS 2潞 07013 PALMA DE MALLORCA, BALEARES

Adre莽a de correu electr貌nic: AVV@SONRAPINYA.ORG

Tel猫fon: 971790026

Activitat: Associaci贸 de ve茂ns

Per a navegar en aquesta p脿gina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.sonrapinya.org, s’hauran d’acceptar les seg眉ents condicions de servei i 煤s de la p脿gina web:

 1. L’usuari i/o client assumeix les presents condicions generals de servei.
 2. Si l’usuari i/o client no accepten les presents condicions, no poden fer 煤s d’aquesta p脿gina web, ni accedir als serveis que ofereix ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA.

脷S CORRECTE DE LA P脌GINA WEB

 1. Les presents Condicions d’脷s regulen l’acc茅s i utilitzaci贸 de la p脿gina web www.sonrapinya.org La utilitzaci贸 d’aquesta Web li atribueix la condici贸 d’usuari des de l’acc茅s i inici de la navegaci贸 per aquesta. Des del moment d’acc茅s a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
 2. A trav茅s de la p脿gina web, www.sonrapinya.org facilita als Usuaris l’acc茅s i la utilitzaci贸 de diversa informaci贸 i serveis.

c)L’Usuari es compromet a utilitzar la p脿gina web de conformitat amb la Llei i amb el que es disposa en les presents Condicions Generals

 1. Amb car脿cter general, per a la prestaci贸 dels serveis i l’acc茅s a la informaci贸 de la p脿gina web, no s’exigeix la pr猫via subscripci贸 o registre dels Usuaris.No obstant aix貌, ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA condiciona la utilitzaci贸 d’alguns dels Serveis, oferts en la Web, al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de car脿cter personal de l’Usuari. El citat registre s’efectuar脿 en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, el regulin.
 2. L’usuari s’obliga a realitzar un 煤s adequat dels continguts i serveis de la p脿gina web www.sonrapinya.org.
 3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informaci贸 o material que atempti contra la moral, l’ordre p煤blic, els drets fonamentals, les llibertats p煤bliques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 4. Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuaci贸 que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la p脿gina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.
 5. L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de car脿cter personal, programes o documents electr貌nics que es trobin en la Web.
 6. L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electr貌nic o f铆sic que sigui susceptible de causar danys en la p脿gina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels prove茂dors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capa莽 de causar-los qualsevol tipus d’alteraci贸 o impedir el normal funcionament d’aquests.
 7. No realitzar activitats publicit脿ries, promocionals o d’explotaci贸 comercial a trav茅s de la web.

No utilitzar continguts i en particular informaci贸 obtinguda a trav茅s de la Web per a remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

 1. Es prohibeix qualsevol acci贸 que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu 煤s, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electr貌nics de l’entitat, els seus prove茂dors o tercers.
 2. Est脿 prohibida qualsevol acci贸 que comporti la infracci贸 dels drets de propietat intel路lectual, industrial o secrets de tercers, i en general est脿 prohibit de manera expressa l’煤s de qualsevol contingut del qual no sigui titular l’usuari.
 3. L’usuari t茅 prohibit realitzar pr脿ctiques o actes de ‘spam’ en l’煤s o a conseq眉猫ncia de l’煤s de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o uns altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que medi茂 la seva pr猫via sol路licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol路licitats ni consentits pr猫viament a una pluralitat de persones. T茅 prohibit aix铆 mateix enviar cadenes de missatges electr貌nics no sol路licitats ni pr猫viament consentits, i utilitzar llistes de distribuci贸 a les quals pugui accedir-se a trav茅s de la Web.
 4. L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acci贸 legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ av铆s les presents condicions. En aquests casos es procedir脿 a la seva publicaci贸 i av铆s amb la m脿xima antelaci贸 possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ av铆s, la presentaci贸 i configuraci贸 de la Web.

ENLLA脟OS AMB TERCERS

El present Av铆s Legal es refereix 煤nicament a la p脿gina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enlla莽os o a les p脿gines web de tercers accessibles a trav茅s de la p脿gina web. L’entitat no 茅s responsable del contingut de cap de les p脿gines web de destinaci贸 d’un enlla莽, ni de cap enlla莽 incl貌s en una p脿gina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL路LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la p脿gina Web s贸n titularitat exclusiva de l’entitat i, amb car脿cter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gr脿fic, codi font, logos, textos, gr脿fics, il路lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la p脿gina web. Aix铆 mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la p脿gina Web estan protegits per la Llei de propietat intel路lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotaci贸 de la propietat intel路lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducci贸, distribuci贸, comunicaci贸 p煤blica. L’usuari t茅 prohibit qualsevol 煤s no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la p脿gina web que integren els drets de propietat intel路lectual o industrial de l’entitat sobre la p脿gina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acci贸 legal contra qualsevol usuari que realitzi una acci贸 que impliqui reproducci贸, distribuci贸, comercialitzaci贸, transformaci贸 i, en general, qualsevol altra forma d’explotaci贸, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la p脿gina Web i que constitueixi una infracci贸 dels drets de propietat intel路lectual i/o industrial d’aquesta.

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicaci贸 que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquest 煤ltim haur脿 de fer 煤s del correu electr貌nic AVV@SONRAPINYA.ORG. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades de car脿cter personal aportades per aquest 煤ltim en registrar-se en la p脿gina web www.sonrapinya.org L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilitzaci贸 de la p脿gina web i/o la contractaci贸 dels serveis oferts en aquesta, la utilitzaci贸 del correu electr貌nic com a procediment v脿lid per a la remissi贸 d’aquestes comunicacions.

LEGISLACI脫 APLICABLE SUBMISSI脫 A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislaci贸 espanyola, que ser脿 aplicable en el no disposat en aquest contracte en mat猫ria d’interpretaci贸, validesa i execuci贸. Les parts renuncien expressament al fur que els pogu茅s correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma per a resoldre qualsevol controv猫rsia que pugui sorgir en la interpretaci贸 o execuci贸 de les presents condicions contractuals.