Què som i què fins tenim

L’Associació de veïns de Son Rapinya es va constituir com a entitat sense ànim de lucre, dotant a barri d’una organització veïnal per a la promoció i la defensa de l’interès general dels veïns i veïnes i exercir la participació ciutadana en els assumptes que els afecten.

Entre els seus fins són:

    1. Defensar els interessos generals dels veïns i veïnes de Son Rapinya, en totes les àrees d’intervenció, des de la perspectiva de desenvolupament humà, integral i sostenible.
    2. Exercir i defensar el dret a participar i organitzar-se per ser part en el disseny i la construcció de barri i de la ciutat, des de la perspectiva dels interessos veïnals i ciutadans.
    3. Fomentar i defensar els drets humans, la igualtat de gènere i evitar la discriminació de col·lectius i persones per raó de sexe, orientació sexual, origen cultural o social, entre d’altres.
    4. Fomentar les relacions interculturals i intergeneracionals, evitant la sectorialització i fomentant la inclusió dels col·lectius i persones vulnerables.
    5. Fomentar el coneixement i la defensa del nostre patrimoni mediambiental i cultural, emprenent accions que tinguin com a objectiu la conservació i millora.
    6. Fomentar el consum responsable i la defensa dels drets dels consumidors, així com el petit comerç local i el teixit productiu existent al barri.
    7. Fomentar la solidaritat amb els pobles empobrits, que viuen situacions de guerra i catàstrofes.

Ámbit territorial

L’àmbit territorial de la AVVSR se situa al terme municipal de Palma de Mallorca i es circumscriu entre els límits marcats per, Camí dels Reis, Camí de Sa Vileta, Carrer Miquel Lladó i Prolongació Fins a Camí de Sa Vileta i, per Motius Històrics , también comprin l’actual finca de Son Quint.

Breu història de l'entitat

L’Associació de Veïns de Son Rapinya es va constituir formalment l’any 1976, tot i que ja estava funcionant una comissió gestora des de 1974.

Entre les lluites més significatives dutes a terme durant aquests anys estan:

    • La defensa de la zona boscosa i natural de Son Quint i Son Muntaner. Una lluita que encara continua, en un espai que és pulmó de la ciutat i està permanent amenaçat per l’especulació urbanística.
    • 30 anys de lluita per la millora dels habitatges de Parc dels Ametllers, amb el saldo positiu de dos milions d ‘€ per a l’arranjament dels blocs que es van mantenir ferms en la demanda.
    • La defensa de la biblioteca pública, primer per disposar d’ella i després perquè no es tanqués;
    • La construcció de l’avinguda de l’Camí Veïnal i de la Plaça Son Quint, que pretenia ser un aparcament i avui és una de les millors places per a la realització d’activitats;
    • La construcció i defensa de l’pavelló esportiu, que també pretenia ser enderrocat;
    • El condicionament de la zona en la va estar la Pista dels Ametllers, convertida en zona de jocs;
    • L’obertura dels camins reals i les seves ramificacions, que volia tancar el Golf i la demanda que es escrituren, amojonen i es mantinguin per part de l’Ajuntament.
    • Altres reivindicacions concretes, sorgides al llarg d’aquests anys: gestió de zones enjardinades, pla de neteja, gestió de l’arbrat, passos elevats al Camí de Son Rapinya, desdoblament de l’vial entre Madre Alberta i Gènova, etc.

Totes aquestes lluites han suposat la mobilització i el contacte directe de sectors de barri afectats.

En l’àmbit educatiu, sociocultural, festiu i artístic:

    • Des de 1984, l’A.VV Son Rapinya organitza tallers i activitats formatives per a totes les edats, destacant de forma especial les Aules Culturals, que van posar en marxa el programa d’educació de persones adultes, reconegut oficialment pel Ministeri d’Educació i per la UNESCO, entre els anys 1987 i 1998 i els programes de tallers i cursos diversos que es continuen fent.
    • Impulsora de la constitució de les primeres bandes de música, com va ser la Banda de Música de Son Rapinya, que més tard es va constituir com a entitat independent.
    • Creadora del taller-companyia de teatre que porta funcionant des de 2013 de forma estable, amb un ampli currículum d’actuacions i representacions, nominada en diverses ocasions com a finalista per als premis Escenamateur, de la federació estatal de teatre amateur.
    • Desenvolupament d’un programa festiu anual, amb dos moments destacats al llarg de l’any: Reis, “fogueró de Sant Antoni” i les Festes d’Estiu. També vam participar en activitats centrals organitzades per la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, com “el diumenge de l’Àngel” i “la nit de Sant Joan”.
    • Colla de el gegant “Tomeu”, construït el 1986, que participa en trobades de gegants de Mallorca i organitza la trobada de Son Rapinya.
    • Desenvolupament d’un programa d’activitats puntuals diverses, com ara conferències i xerrades informatives, cinefòrum, excursions, representacions teatrals i participació en trobades de colles de gegants a Palma, barris i pobles.
    • Membre de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma des de la seva fundació, és pionera en el treball en xarxa entre associacions veïnals i també amb associacions i col·lectius de població immigrada, així com amb altres associacions i plataformes.
    • Ha participat en projectes de solidaritat internacional i de sensibilització social a través de l’ONG Veïns Sense Fronteres, sorgida de el moviment veïnal.